Net Design ShopUp : Ready Shopping site
Search: 

1. ชำระค่าบริการ

โอนเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงิน
ชื่อบัญชี "กฤติกร จันทาเหลือง"
ท่าน สามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีประเภท
ไทยพาณิชย์
ศรีมหาโพธิ
741-2-89980-1
ออมทรัพย์
กรุงเทพ
เทสโก้ โลตัส ศรีมหาโพธิ
752-0-18507-0
ออมทรัพย์
กสิกรไทย
นิคมอุตสาหกรรม 304
520-2-15780-9
ออมทรัพย์

*** กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน
จากนั้นสามารถโทรมาแจ้งได้เลยครับ ทาง K and J Shop จะตรวจสอบยอดโอนเงินว่าได้แล้วและตรงกับราคาที่ตกลง  หรือ Scan ส่งอีเมลมาที่ naruncha17@hotmail.com  โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์

รอการตรวจสอบจากทางเว็บ และจะส่งสินค้าให้ภายใน 1 วัน